İNSET VE İNSETLİ TERMOKUPLLAR

Açıklama

GENEL

Düz insetli tip termokupllar genel olarak,

 1. Kazanlarda, boru hatlarında, tanklarda,
 2. Gaz ve sıvı ortamlarında,
 3. Basınçlı ortamlarda,
 4. Çalışılan ortamın termokupllu kısa sürede yıprattığı ortamlarda kullanılır.

Düz insetli tip termokuplların en büyük kullanım avantajı, termokuplda bir arıza oluştuğu zaman, termokupl dış kılıf ortamdan çıkarılmadan, pratik bir şekilde inset çıkarılıp, değiştirilebilir. Böylelikle prosese ara verilmemiş olur.

Düz insetli termokupl dış kılıf içine yerliştirilen inset, seramik klemensi ile bir bütündür. Elimko inset tip termokupl resim numarası TC05’tir.

Standart tiplerden TC03, TC04 ve TC30 insetli tip olup, içinde TC05 montajlıdır.

DİZAYN VE SEÇİM

İnsetli termokupllar ölçüm yapılacak ortama kaynak, rekor veya flanş yardımıyla bağlanır. İnset kılıfa yerleştirilir ve kompanzasyon kablosu da kafaya bağlanır. İnset işleyişi bozmadan değiştirilebilir.

TERMOKUPL STANDARDI

DIN 43710 ve IEC 60584’e karşı gelen standart numaraları ile belirtilen termokuplların EMF karakteristikleri Termokuplar Genel Bilgiler Bölümü’nde verilmiştir.

İstenildiği takdirde diğer standartlarda veya özel olan termokupullar Elimko tarafından imal edilir.

Termokupl tip numaraları kafa üzerindeki etiketlere, inset tiplerin tip numaraları seramik klemens üzerine plaka olarak belirtilmektedir.

KORUYUCU KILIFLAR

Kılıfın seçimi yer durumuna, bağlama şekillerine ve çalışma ortamının özelliklerine bağlıdır. Genellikle kılıf, rekor, flanş ve diğer bağlantı elemanlarının malzemelerinin, tank boru ve bunlar gibi diğer çalışma ortamları malzemeleri ile aynı olması tavsiye edilir. Bu elemanların kimyasal reaksiyonlar karşısındaki durumları ile ortamda pas ve aşındırıcılar olması halinde ne gibi özellikler göstereceği test edilmelidir. Bazı durumlarda kılıf üzerindeki birikintiler ölçümü etkileyebilir.

BAĞLANTI KAFASI

İnsetli termokupllarda bağlantı kafası Elimko standartlarındaki kafalardan birisi olabilir. İnsetlerin klemensi ise seramikten yapılmıştır. İnset termokupl tip numaraları bu seramik klemens altında ve alüminyum etiket üzerine yazılıdır.

Termokupl kafaları DIN 43729 standardına uygundur. Bütün tipler çamur, su gibi ortamda bulunabilecek maddelere karşı sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Ortam sıcaklığının 200°C’ye kadar olduğu durumlarda kullanıma uygundur. Patlamaya veya aleve karşı dayanıklı olması istenen termokuplların kafa tipleri özeldir.

BAĞLANTI YÖNTEMLERİ

İnsetli düz tip TC03, TC04 ve TC30 tip termokupllar çalışacağı ortama, ortam şartlarına uygun rekor ve flanş yardımıyla monte edilirler.

MONTAJ ŞEKİLLERİ

İnsetli termokuplların dış koruyucu kılıfı (thermowell) kazana, tanka veya boru hattına direk kaynaklanabilir veya rekor yardımı ile ya da flanş ile sabitleştirilir. Termokupl kafa kapağı açılıp inset kolayca çıkarılıp takılabilir. İnset kafaya seramik klemens iki yay ile monte edilmiştir. Bu şekilde daha iyi bir ısı transferi, titreşim sorununun önlenmesi ve genleşmenin kompanzasyonu sağlanmıştır. İnset ile dış koruyucu kılıf arasında 0.5-1 mm boşluk vardır.

İnsetli termokupllun veya sadece insetin doğru değerler vermesi için ortama giren kısmı dış boru çapının minimum 6 ila 10 katı arasında olmalıdır. Kafa veya klemens ile cihaz arasında kompanzasyon kablosu kullanılmalıdır.

STANDART TİPLER

Piyasa tarafından sık olarak istenilen tipler standart tipler olarak bu katalogta yer almaktadır. Standart tiplerin teslim süreleri kısa ve fiyatları rekabet faktörleri göz önüne alındığında daha ekonomiktir. Standart tipler için siparişte kod numarası mutlaka belirtilmelidir.

Standart insetler iki tiptir:

 1. İzolatörü seramik ve malzemesi paslanmaz çelik olan insetler (TC05).
 2. Mineral izoleli termokupllardan yapılan insetler (MI05). (Not: Mineral izoleli termokupllar bölümüne bakınız.)

(1) ve (2) arasında en önemli fark (2) tipindeki insetler bükülebilir, kıvrılabilir özelliktedir. Elimko standart insetler

Fe-Const ve NiCr-Ni elemanlı olup 1000°C’ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılırlar.

ÖZEL TİPLER

Standart tip TC03, TC04 ve TC30 insetli termokupllar ve TC05 standart tip insetler özel tiplere nazaran daha kısa sürede teslim edilirler, ancak özel istek yapılacak ise uygulamanın özelliklerine göre,

 1. Ortam şartları
 2. Devamlı ve maksimum çalışma sıcaklıkları
 3. Teknik resimle boy, çap ve şekli
 4. Daha önce sipariş verilmişse sipariş numarası
 5. Biliniyor ise basınç-akış bilgileri
 6. Kimyasal aşınma faktörleri belirtilmek kaydı ile imal

Lütfen ek bilgiler bölümü, T/C, R/T seçim anket formunu inceleyiniz.

YEDEK PARÇA

Standart inset, kılıf, klemens ve kafalar istenildiğinde yedek olarak verilebilir. Yedek parça seçimi için katalogtaki ilgili bölüme bakınız.

ONARIM

İnsetli tip termokupllarda dış koruyucu kılıf kullanım dışı kalıp, inset sağlamsa dış koruyucu kılıf değiştirilir. İnset kullanım dışı kalırsa, dış boru kullanılır inset değiştirilir. Her ikisinin birlikte kullanılmayacak hale gelmesi durumunda, insetli termokupl komple değiştirilir. İnset tek başına arızalandığı takdirde tamiri ekonomik değildir. Komple değiştirilmelidir.

SİPARİŞ TİPİ OLUŞTURMA

a. Standart Tipler

İnsetli termokupllar resim numarası ve 6 ayrı bilgi ihtiva eden rakam ve harflerle kodlanır. Inset için 6 ayrı bilgi ihtiva eden rakam ve harf yeterlidir. TC03’te rekorla kafa arası 120 mm, TC04’te rekorla kafa arası isteğe bağlıdır, siparişte L1/L ölçüleri verilmelidir. İnset tiplerde kılıf çapı genellikle 6 mm veya 8 mm olur. TC30’da rekorla kafa arası 145 mm olup, Thermowell montajlarında Nipel bağlantılarından birisi kullanılır.

b. Özel Tipler

İnsetli termokupllarda bazı değişiklikler istenebilir. Örneğin standart rekor-kafa arası farklı uzunlukta istenebilir. Her ne kadar mecbur kalınmadıysa bu değişikliğe gidilmesi arzu edilmiyorsa da zorunlu hallerde bu değişiklik yapılabilir. İnset dış kılıfı, özel uygulamalar için özel madde ile kaplanabilir.

Örnek

TC03 1 J 1 K 14 50
REsim no. 1 2 3 4 5 6
 • Resim TC03’e uygun
 • Tek elemanlı
 • Fe-Const
 • Eleman tel çapı 1 mm
 • Dış koruyucu 1.4571
 • Dış çap 14 mm
 • Boyu 500 mm
 •  Kafa rekor arası 120 mm
 • Rekor G½ standardına uygun
  İçi insetli

* Kafa rekor arası farklı olduğunda TC04 – 1 J 1 K 14 – 20/50

 • Resim TC04’e uygun
 • Tek elemanlı
 • Fe-Const
 • Eleman tel çapı 1 mm
 • Dış koruyucu 1.4571
 • Dış çap 14 mm
 • Boyu L1 = 200 mm / L = 500 mm
ELİMKO İNSETLİ TİP VE İNSET TERMOKUPL KODLAMA

İnsetli tip TC03, TC04 ve TC30 termokuplların seçimi için Düz Tip Termokupllar kodlama tablosu aynen uygulanır. Bu tip termokupllar için boy cm olarak yazılır. İnset tiplerde boy, kod listesine mm olarak yazılır. Standart boylar içine yerleştirilebilecek insetlerin boyları da standarttır.

ÖRNEK: TC05 – 1 J 1 P 06 – 315 / TC05 – 1 K 1 P 08 – 430

ELİMKO İNSETLİ TİP VE İNSET TERMOKUPLLAR
Elimko İnsetli Tip ve İnset Termokupllar TC03 Standart insetli tip olup, metal koruyuculu, rekor bağlantılı montajdır. Kafa ile rekor arası standart 120 mm’dir. Kafanın rekor bağlantısından uzak kalması gereken uygulamalar için seçilebilir.

TC03

Elimko İnsetli Tip ve İnset Termokupllar TC04 TC03 ile arasındaki fark, kafa rekor arasının ayarlanabilir olmasıdır. İnsetli montajdır. TC04 tipi seçilir, rekor uygun şekilde L boyu üzerinde ayarlanır.

TC04

Elimko İnsetli Tip ve İnset Termokupllar TC30-N ve TC30-NU

Elimko İnsetli Tip ve İnset Termokupllar TC30-NUN ve TC30-R

Genellikle T/C’lerin thermowelle montajlarında, Nipel (N), Nipel-Rekor (NU), Nipel-Rekor-Nipel (NUN) bağlantılarından birisi seçilir.

Kafa ve well bağlantısı ½ NPT ile yapılır.

Elimko İnsetli Tip ve İnset Termokupllar TC05 Metal koruyucu borulu termokupllarda kullanılan, dış koruyucu borunun içine monte edilen standart bir tiptir. Elimko TC01 insetsiz, TC03 ve TC04 insetli modeldir.

TC05

 

İNSET VE İNSETLİ TERMOKUPLLAR ÖRNEKLER
TC03-1J1K14-25
TC04-2K1K14-30/40
TC05-1K1P06-405

 

ELİMKO İNSETLİ VE İNSET TİP TERMOKUPL ÖRNEKLERİ
RESİM
NO
ELEMAN
SAYISI
ELEMAN
CİNSİ
ELEMAN
ÇAPI
BORU
CİNSİ
BORU
ÇAPI
TERMOKUPL
BOYU
AÇIKLAMA
TC03 1 J 1 K 14 25 cm Şekil olarak TC03 resmine uygun, tek elemanlı, Fe-Const cinsi termokupl, eleman teli çapı 1 mm olduğu için 700°C’ye dayanıklı, dış koruyucu kılıf DIN standardı 1.4571, dış çap 14 mm, termokupl kafa rekor arası 120 mm, dalma boyu 250 mm standart G ½ rekorlu.
TC04 2 K 1 K 14 30/40 Şekil olarak TC04 resmine uygun, çift elemanlı, NiCr-Ni cinsi termokupl, eleman çapı 1 mm ve 900°C’ye dayanıklı olmasına rağmen, dış koruyucu 1.4571’in dayanma sıcaklığı 800°C ile sınırlı, dış çapı 14 mm, (L1) dalma boyu 300 mm, L toplam boy 400 mm’dir.
TC05 1 K 1 P 06 405 mm Şekil olarak TC05 resmine uygun, tek elemanlı, NiCr-Ni cinsi inset tip termokupl, eleman çapı 1 mm, dış koruyucu 1.4301, dış çap 6 mm, boy 405 mm.

Not: İnset tiplerde boy mm olarak yazılır.

 

Mesaj Yaz.
Yardıma ihtiyacınızmı var ?
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz ?